m
SHEQ Tools Milieu

milieu

Onium heeft experts die jarenlange ervaring hebben bij grote en complexe industriële organisaties en controlerende overheidsinstellingen. De snel veranderende en complexe wet- en regelgeving die hiermee samenhangt, vraagt om een expert die sterk analytisch werkt, beleid voor lange termijn kan vaststellen en toetsen en dit kan vertalen als maatwerk naar de operationele units van de opdrachtgever.

Dit maatwerk kan Onium onder andere aanbieden voor:

  • Opstellen of reviseren van een Omgevingsvergunning
  • Opstellen of reviseren van een Waterwetvergunning
  • Toetsing van het wet- en regelgeving binnen de organisatie bijv. Activiteitenbesluit
  • Opstellen en indienen melding Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
  • Uitvoeren van een compliancecheck van de vigerende vergunningen
  • Implementeren en onderhouden van een compliancesysteem
  • Aanvragen van diverse milieugerelateerde vergunningen op grond van onder andere de Kernenergiewet en de Flora- en Faunawet
  • Opstellen en aanvragen van een (afval gerelateerd) Acceptatie- en Verwerkingsbeleid (AV) en de daaraan gekoppelde Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC)
  • Opstellen en communiceren van periodieke emissierapportages naar het bevoegd gezag
  • Organiseren, begeleiden en beoordelen van metingen en onderzoeken die betrekking hebben op:

o   Lucht
o   Geluid
o   Geur
o   Bodem
o   Afvalwater
o   Waterbezwaarlijkheid stoffen.

De experts van Onium kunnen opdrachtgevers tevens begeleiden in het voorbereiden en uitvoeren van externe inspecties van het bevoegd gezag bij zowel een initiële inspectie als een vervolginspectie bijvoorbeeld in het kader van een Vernieuwend Toezicht (VT) inspectie.