m
SHEQ Tools Kwaliteit

kwaliteit

Experts van Onium hebben kennis en kunde in het opzetten en onderhouden van diverse managementsystemen. Dit betreft, naast het accuraat documenteren, ook het implementeren in de organisatie van de opdrachtgever en de noodzaak tot het structureel verbeteren van de prestaties conform de Plan-Do-Check-Act – cyclus.

Managementsystemen dienen beheersbaar en vooral “lean” opgezet en geaccepteerd te worden binnen de organisatie. Essentieel onderdeel bij implementatie is de gerichte communicatie binnen de organisatie, de vervolgcommunicatie en actualisatie naar de systemen.

Onium heeft dermate veel kennis en ervaring opgebouwd bij diverse opdrachtgevers dat zij, in samenspraak met de opdrachtgever, nieuwe- en bestaande systemen integreren tot één beheersbaar systeem met een periodieke controle en opvolging.

Onium verzorgt dit voor de navolgende managementsystemen:

  • NEN-EN-ISO-9001:2008Kwaliteitsmanagementsysteem
  • NEN-EN-ISO-14001:2004Milieumanagementsysteem
  • OHSAS-18001:2007Arbomanagementsysteem
  •  NEN-ISO-50001:2011Energiemanagementsysteem
  • CO2 PrestatieladderRichtlijn voor reductie van CO2 en energiebesparing.

Essentieel bij deze systemen is de implementatie en borging binnen de organisatie en de dagelijkse bedrijfsvoering. Onium heeft jarenlange aantoonbare ervaring in complexe organisaties voor implementatie en borging van de afzonderlijke VBS elementen als genoemd in het BRZO’99.

De experts van Onium kunnen opdrachtgevers tevens begeleiden in het voorbereiden en uitvoeren van externe inspecties van het bevoegd gezag bij zowel een initiële inspectie als een vervolginspectie.