m
SHEQ Tools Externe veiligheid

Externe veiligheid

Onium specialisten geven bedrijven ondersteuning in de complexe materie van het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO’99) en direct hiermee gerelateerde vraagstukken.

Het betreft hier zowel het opstellen van een initieel veiligheidsmanagementsysteem als ook het onderhouden, actualiseren of uitbreiden van een bestaand systeem.

Voorbeelden van diensten die onze medewerkers kunnen uitvoeren bij opdrachtgevers zijn onder andere het opstellen of het actualiseren van een:

 

  • Veiligheidsrapport (VR)
  •  Preventie Beleid Zware Ongevallen (PBZO)
  •  Aanvullende Risico Inventarisatie en –Evaluatie (A&RIE)
  •  Veiligheids Beheers Systeem (VBS)
  • Toetsing Richtlijnen Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)
  •  Bedrijfsnoodplan en aanvalsplan
  •  ATEX zonering
  •  Bedrijfsbrandweeraanwijzing

Essentieel bij deze systemen is de implementatie en borging binnen de organisatie en de dagelijkse bedrijfsvoering. Onium heeft jarenlange aantoonbare ervaring in complexe organisaties voor implementatie en borging van de afzonderlijke VBS elementen als genoemd in het BRZO’99.

De experts van Onium kunnen opdrachtgevers tevens begeleiden in het voorbereiden en uitvoeren van externe inspecties van het bevoegd gezag bij zowel een initiële inspectie als een vervolginspectie.