m
SHEQ Tools Brandveiligheid

brandveiligheid

Onium heeft, in samenwerking met een partnerbedrijf, uitgebreide ervaring en kennis op het gebied van brandbeveiliging.
Brandbeveiliging is een complexe materie die verweven zit in diverse wet- en regelgeving. Dit geldt voor nieuwe installaties maar tevens voor bestaande installaties waarvoor aanpassing of uitbreiding noodzakelijk is, inclusief het onderhoud en de inspecties.

Aspecten die experts van Onium in dit kader bij de opdrachtgever kan ondersteunen zijn onder andere:

  • Opstellen of herschrijven van een Uitgangs Punten Document (UPD)
  • Opstellen of herschrijven van een bedrijfsbrandweeraanwijzing
  • Voorbereiden en/of begeleiden van externe inspecties door overheden, verzekeringsmaatschappijen of geaccrediteerde instellingen
  • Optreden als installatiedeskundige van brandbeveiligingsinstallaties
  • Opzetten en begeleiden van een bedrijfshulpverleners (BHV) organisatie
  • On-site re-engineering van bestaande brandbeveiligingsinstallaties