m
SHEQ Tools Arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid

De experts van Onium hebben reeds jarenlange ervaring in het signaleren en reduceren van de gevaren in de industrie die een potentieel risico vormen voor de medewerkers. Onze experts voeren opdrachten uit die een structurele reductie moet opleveren van de arbeidshygiënische risico’s in samenspraak met de opdrachtgever. Ook dragen zij mede zorg voor de borging binnen de bedrijfsregels en vigerende wet- en regelgeving. De begeleiding van deze trajecten wordt altijd bij de opdrachtgever ter plaatse uitgevoerd, bij voorkeur met inbreng van de door het bedrijf aangestelde preventie-assistent(en) en de eventueel aanwezige Ondernemingsraad en/of VGWM-commissie.

Onze experts hebben aantoonbare resultaten behaald bij diverse opdrachtgevers in een veiliger en gezonder werkomgeving van de medewerkers.

Onium voert projecten uit en begeleid trajecten in bedrijven naar arbeidsveiligheid voor onder andere:

  • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
  • Verdiepende Risico Inventarisatie en Evaluatie
  • Blootstellingsonderzoeken met specialisatie naar:
  • Werkplekonderzoeken
  • Akoestische optimalisering

Onderhoudsstops
Tevens voorziet Onium in de voorbereiding en begeleiding van de VGWM-plannen bij grote onderhoudsstops in de industrie, in nauwe samenspraak met de opdrachtgever en de daartoe ingehuurde (onder) aannemers.
Onze experts hebben jarenlange ervaring met de ins en outs van onderhoudsstops waarbij een tijdige start van de voorbereiding van de VGWM-plannen en de daarbij behorende communicatie een stevig fundament legt voor een veilige onderhoudsstop.