m

Wim van der Valk Yachting

Locatie Waalwijk
  • Onium NV: SHEQ engineering
  • Eigenaar: Wim van der Valk.
  • Periode: Vierde kwartaal 2013 tot medio 2015.

Als gevolg van een sterke groei van het bedrijf en een heroriëntatie van de logistieke bedrijfsactiviteiten, voldeed het bedrijf Wim van der Valk BV niet volledig aan het Activiteitenbesluit.

Najaar 2013 is Onium verzocht vaktechnische ondersteuning te verlenen om in-compliance te raken met de vigerende wet- en regelgeving. In samenwerking met de opdrachtgever zijn milieu- en veiligheidstechnische afwijkingen binnen een half jaar naar tevredenheid van het bevoegd gezag en in overeenstemming met het Activiteitenbesluit geëlimineerd.

Een beheersprogramma wordt opgesteld aan het bedrijf door de experts van Onium om ten aanzien van veiligheid en milieu ook in de toekomst aan wet- en regelgeving te kunnen blijven voldoen. De essentie bij dit beheersprogramma is dat de opdrachtgever zelf periodiek de opvolging controleert en waar nodig de experts van Onium inschakelt voor vaktechnische en inhoudelijke SHEQ aspecten.

Het resultaat is een beheersbaar proces binnen de kaders van veiligheid en milieu waardoor het bedrijf zich kan focussen op zijn “core-business”.