m

AVR Afvalverwerking

Locatie Rozenburg
Eigenaar Cheung Kong Infrastructure Hong Kong

Eind 2012 is Onium gevraagd door AVR voor ondersteuning bij het opstellen van de revisievergunning-aanvraag in het kader van de Waterwet voor de gehele locatie Rozenburg.

Het resultaat is het opstellen van een aanvraag voor een revisievergunning Waterwet voor een zeer complexe- en milieugevoelige locatie. Het opstellen van de aanvraag is uitgevoerd op de locatie zelf door medewerkers van Onium. Door de korte communicatielijnen naar ter zake kundige AVR medewerkers en de situatie op de locatie, is de aanvraag ruim binnen de gestelde termijn aangeleverd aan het bevoegd gezag.

De positieve ervaringen met Onium heeft AVR doen besluiten om de experts van Onium een vervolgopdracht te gunnen voor het algeheel herzien van de Omgevingsvergunning en de onderliggende bijna 40 deelvergunningen van de gehele locatie Rozenburg.