m

AVR Afvalverwerking

Locatie Rozenburg
  • Onium NV: SHEQ Management & engineering
  • Eigenaar: Cheung Kong Infrastructure Hong Kong.
  • Periode: Derde kwartaal 2011 tot vierde kwartaal 2014.

Als een gevolg van diverse herstructureringen binnen het bedrijf in Rozenburg, was de afdeling SHEQ van de locatie onderbezet.

Medio 2011 is Onium door de plantmanager gevraagd bij deze locatie ondersteuning te verlenen. Opdracht was een verbeterende opvolging van de voorschriften van de wet- en regelgeving, het verhogen van het veiligheids- en milieubewustzijn binnen de organisatie en het heropzetten van een volwaardige SHEQ afdeling als bedrijfsintern kennisinstituut en volwaardige sparring-partner naar het bevoegd gezag.

Het resultaat was dat de organisatie is ingericht naar de voorschriften van o.a. de externe veiligheid (BRZO’99), de borging en het in-compliance zijn van wet-, regelgeving en normering en dat opvolging van afwijkingen worden uitgevoerd.

Het vertrouwen van het bevoegd gezag in AVR is door een aantoonbaar beter inspectieresultaat van het bedrijf hersteld. In slechts een jaar tijd zijn alle elementen van het veiligheidsbeheerssysteem herzien en als voldoende beoordeeld.

Constante aandacht voor afwijkingen, vooral opvolging van verbeteringen en/of aanbevelingen binnen de wet- en regelgeving kaders, hebben een verhoogd vertrouwen in AVR en veiligheidsniveau binnen de locatie gecreëerd.

Daarnaast is de directe verantwoordelijkheid van operationele SHEQ aspecten binnen de afdelingen geplaatst, waarbij een inmiddels volwaardige afdeling SHEQ verantwoordelijk is voor ondersteuning en controle.